Hàm lượng

Hàm lượng Thực phẩm cần cho trẻ hàng ngày ở trường

  1. Trẻ nhà trẻ: 2 bữa chính và 1 bữa phụ
  2. Trẻ mẫu giáo: 1 bữa chính và 1 bữa phụ
Hàm lượng thực phẩm - mầm non nhà của gấu (panda house)